Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Uppsala Motorcenter AB, 559147-8275 (”Uppsala Motorcenter AB” eller ”Bolaget”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med att vi tillhandahåller tjänster och produkter till dig (som konsument) eller den du representerar ("Kundbolaget”).

Varför vi behandlar dina personuppgifter, den lagliga grunden, vilka personuppgifter och lagringsperioden

Ändamål - Tillhandahålla dig eller Kundbolaget tjänster och produkter.

Behandlingar som utförs
 • Hantering av intresseanmälningar
 • Hantering av avtal
 • Hantering av order
 • Hantering av betalning
 • Hantering av bokningar
 • Hantering av kallelser
 • Hantering av bekräftelser
 • Kommunikation via telefon, SMS och Mail
 • Informera Transportstyrelsen, försäkring- finans och garantibolag
 • Hantering av reklamation- och garantiärenden
Kategorier av personuppgifter
 • Köpinformation, för levererad vara eller tjänst
 • För och efternamn
 • Personnummer
 • Användar-ID
 • Lösenord
 • Adress, telefon och mailadress
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Registreringsnummer på fordon med tillhörande fordonsuppgifter

Laglig grund konsument: Fullgörande av försäljning, leverans av produkt eller tjänst. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden vid försäljning av de produkter och tjänster bolaget tillhandahåller.

Laglig grund Kundbolag: Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose Kundbolagets och Bolagets berättigade intresse av att uppfylla sina respektive åtaganden vid försäljning av de produkter och tjänster bolaget tillhandahåller.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet har genomförts och därefter i syfte att hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Periodisk gallring sker med 36 månaders mellanrum.

Ändamål - Fullgöra Bolagets lagstadgade skyldigheter

Behandlingar som utförs
 • Behandling som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen)
Kategorier av personuppgifter
 • För och efternamn
 • Personnummer
 • Adress, telefon och mailadress
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Registreringsnummer på fordon
 • Korrespondenshistorik
 • Köphistorik

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Om uppgifterna inte lämnas kan Bolaget tvingas neka dig eller Kundbolaget köpet.

Lagringsperiod: Uppgifterna sparas till dess att köpet genomförts och därefter för den tid som är nödvändig enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut.

Ändamål - För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra Bolagets tjänster, produkter och system.

Behandlingar som utförs
 • Utskick av kundenkät via e-post och SMS eller uppföljningssamtal via telefon
Kategorier av personuppgifter
 • För och efternamn
 • Adress telefon och mailadress
 • Registreringsnummer på fordon

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose Bolaget och Bolagets kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Uppgifterna gallras periodiskt med 6 månaders mellanrum från ditt eller Kundbolagets senaste köp.

Ändamål - För att marknadsföra de tjänster och produkter du eller Kundbolaget köpt av Bolaget samt liknande tjänster och produkter från Bolaget.

Behandlingar som utförs
 • Utskick av kundenkät via e-post och SMS.
Kategorier av personuppgifter
 • För och efternamn
 • Adress telefon och mailadress
 • Registreringsnummer på fordon

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att tillgodose Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra produkter till dig eller det Kundbolag som är eller har varit kund hos Bolaget samt ditt eller Kundbolagets berättigade intresse av att ta emot relevanta erbjudanden. Du har alltid möjlighet att när som helst ange att du inte vill ta emot nyhetsbrev och erbjudanden genom att kontakta Bolaget.

Lagringsperiod: Uppgifterna gallras periodiskt med 6 månaders mellanrum från ditt eller Kundbolagets senaste köp.

Hur samlar vi in personuppgifter

Bolaget kan samla in dina personuppgifter på nedanstående sätt:

 1. Då du själv lämnar personuppgifterna vid kontakt med oss.
 2. Då du själv lämnar personuppgifter vid kontakt med våra partners eller återförsäljare.
 3. Fordonsuppgifter från fordonsregistret.
 4. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

Mottagare av personuppgifter och överföringar utanför EU/EES

Vi kan som personuppgiftsansvarig uppdra åt en partner eller leverantör att utföra den behandling som har specificerats ovan, t.ex. IT-leverantörer som hanterar nödvändig drift, myndigheter som behöver uppgifterna för att utföra myndighetsutövning, koncernbolag, partners, försäkringsbolag, undersökningsföretag och media- och reklambyråer. Sådan behandling kommer inte att ske för annat ändamål än som angivits. Vissa partners och leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför EU/EES (ett s.k. Tredje land). Överföring sker endast till sådana länder som enligt EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå eller att leverantören innehar ett rättsligt bindande och verkställbart instrument som garanterar uppgifternas säkerhet.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

 • Begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och begära en kopia av dessa (registerutdrag)
 • Att få felaktiga personuppgifter korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter
 • Invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas, begära att behandlingen begränsas
 • Få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig
 • Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du kan när som helst maila, integritet@carweb.se, för att få ut, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen notera att om du begär att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla dig vissa tjänster eller produkter. Fyll i och skicka med denna blankett vid utdrag eller radering av dina personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du vill utöva några av dina rättigheter kontakta integritet@carweb.se. Om du har frågor om Bolagets personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta:

Uppsala Motorcenter AB, 559147-8275
Kontaktperson: Daniel Alborzi
Lastbilsgatan 4
754 54 Uppsala
018-40 47 47

Kundinformation om Corona/COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum